มิติสยอง เชื่อเป็น…ไม่เชื่อตาย วันที่ 18 มิถุนายน 2017

มิติสยอง เชื่อเป็น...ไม่เชื่อตาย คุณเคยสงสัยบ้างไหม..
"ความเชื่อ" เป็นเรื่องจริง หรือแค่เรื่องโกหก??

13 ความเชื่อ ที่เกี่ยวกับความเป็นความตายของคุณ!
ลางร้าย
แก้เคร็ด
ปีชง
ลมเพลมพัด
ของรัก...ของหวง
ซื้อทางผี
ลูกเทพ
ผีผลัก
เสียงเรียก
วันสุกดิบ
เจ้า(ของ)ที่
เบญจเพศ
ถึงฆาต(กรรม)

นับจากนี้..ความเชื่อจะมีผลต่อ ความเป็นความตายของคุณ!

มิติสยอง 13 เขตสยอง เชื่อเป็นไม่เชื่อตาย
ทุกวันเสาร์ เวลา 00.15 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 6 พฤศภาคมนี้ ทางช่องGMM25