ระเบิดเถิดเทิงซอยข้าใครอย่าแตะ วันที่ 8 เมษายน 2018

ระเบิดเถิดเทิงซอยข้าใครอย่าแตะ รายการระเบิดเถิดเทิงซอยข้าใครอย่าแตะ วันอาทิตย์ เวลา 11.30-12.30 น.