ระเบิดเถิดเทิงแดร็กคูล่าหารัก (ตอน ความลับแตก) วันที่ 18 มิถุนายน 2560

ระเบิดเถิดเทิงแดร็กคูล่าหารัก เมื่อ เท่ง เป็น แดร็กคูล่า และ โหน่ง เป็น มนุษย์หมาป่า
รวมตัวกันมาฮาพาชวนขำ ในระเบิดเถิดเทิงตอนใหม่
แดร็กคูล่าหารัก