ฟุตบอล โฟกัส วันที่ 14 พฤศจิกายน 2017

ฟุตบอล โฟกัส รายการ ฟุตบอล โฟกัส ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 22.30 - 23.30 น. เสาร์- อาทิตย์ 20.20-21.20 น. ทางช่อง5