ศึกมวยดีวิถีไทย วันที่ 13 สิงหาคม 2017

ศึกมวยดีวิถีไทย ศึกมวยดีวิถีไทย ช่อง11 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554
เวทีห้างอิมพิเรียล ลาดพร้าว 14.00 น.
ออกอากาศทางช่อง NBT