ข่าวจากช่อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตอน คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2560) วันที่ 11 สิงหาคม 2560

ข่าวจากช่อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รายการข่าว Update สถานการณ์ต่างๆจากช่อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)