ข่าวจากช่อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตอน สายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญา สู่งานศิลป์) วันที่ 12 สิงหาคม 2560

ข่าวจากช่อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รายการข่าว Update สถานการณ์ต่างๆจากช่อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)