ข่าวจากช่อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ 12 ตุลาคม 2017

ข่าวจากช่อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รายการข่าว Update สถานการณ์ต่างๆจากช่อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)