ข่าวจากช่อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ 16 พฤษภาคม 2018