ข่าวจากช่อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ 13 มิถุนายน 2018