ข่าวช่อง 5 (ตอน บรรยากาศการจราจรบนถนนมิตรภาพ จ.นครราชสีมา) วันที่ 2 มกราคม 2561