คนเฝ้าข่าว (ตอน นายกรัฐมนตรีกำชับดูแลประชาชนเดินทางกลับบ้าน) วันที่ 2 มกราคม 2561