ครอบครัวข่าวเช้า (ตอน สวดมนต์ข้ามปี แจกผลไม้ทิพย์) วันที่ 2 มกราคม 2561