คู่ข่าวคู่ซี้ (ตอน ศาลฎีกาไม่รื้อคดี ครูจอมทรัพย์) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560