คู่ข่าวคู่ซี้ (ตอน นักท่องเที่ยวขอพรวัดพระธาตุลำปางหลวงแน่น) วันที่ 31 ธันวาคม 2560