ตู้ ปณ.ข่าว3 วันที่ 19 มิถุนายน 2017

ตู้ ปณ.ข่าว3 ร่วมกันคิดถาม...ระดมกันค้นหาคำตอบ...ไปกับเพื่อนพ้องนักกฎหมาย