เก็บตกจากเนชั่น (ตอน นายกฯนำรัฐมนตรี ลงนามถวายพระพร) วันที่ 1 มกราคม 2561