เก็บตกจากเนชั่น (ตอน ทางหลวงชี้รถเข้ากรุงเย็นนี้มากกว่า 8 แสนคัน) วันที่ 2 มกราคม 2561