เจาะประเด็นข่าวเด่น (ตอน บี ฟักโกสต์-ปู่มหามุนี ร่างทรงศักดิ์สิทธิ์หรือแหกตา?) วันที่ 13 มิถุนายน 2561