เนชั่นข่าวเช้า (ตอน ปรับแผนระบายรถบน ถ.มิตรภาพ-304 รับคนแห่กลับกรุง) วันที่ 2 มกราคม 2561