เป็นเรื่องเป็นข่าว (ตอน หลอก แรงงาน ไปดูไบ) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560