เป็นเรื่องเป็นข่าว (ตอน หลอก แรงงาน ไปดูไบ) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

เป็นเรื่องเป็นข่าว ออกอากาศวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 20.30 - 21.30 ช่อง PPTV