เรื่องเล่าชาวบ้าน (ตอน กำแพงแห่งความภักดี นิทรรสการแสดงภาพวาดในหลวง ร.9) วันที่ 12 ตุลาคม 2560

เรื่องเล่าชาวบ้าน รายการเรื่องเล่าชาวบ้าน ช่อง5 วันจันทร์-ศุกร์ 14.00-14.55