เรื่องเล่าชาวบ้าน วันที่ 7 ธันวาคม 2017

เรื่องเล่าชาวบ้าน รายการเรื่องเล่าชาวบ้าน ช่อง5 วันจันทร์-ศุกร์ 14.00-14.55