ก่อนเที่ยงบันเทิง 5 วันที่ 7 ธันวาคม 2017

ก่อนเที่ยงบันเทิง 5 รายการ ก่อนเที่ยงบันเทิง5
ข่าวบันเทิงร้อนประจำสัปดาห์

ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ 11.05-12.00 น.
ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

ดำเนินรายการโดย
บอย-พิษณุ นิ่มสกุล
อ๋อม-สกาวใจ พูนสวัสดิ์