โต๊ะข่าวบันเทิง (ตอน ปีจอ คนบันเมิงคิดดี ทำได้ไม่ต้องรอ) วันที่ 2 มกราคม 2561