One บันเทิง วันที่ 19 มิถุนายน 2017

One บันเทิง รายการข่าวบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ ออกอากาศสด ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 19.40 - 20.00 น. ทางช่อง one