ครอบจักรวาล (ตอน คุณพิมพ์อมร นิยมค้า) วันที่ 31 ธันวาคม 2560