กาแฟดำ ค่ำนี้ (ตอน การแข่งขันทางเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนสมดุลโลก) วันที่ 16 พฤษภาคม 2561