กาแฟดำ ค่ำนี้ (ตอน คีรีวงวันนี้ โอโซนยังบริสุทธิ์ที่สุด?) วันที่ 14 มิถุนายน 2561