ข่าวข้นคนเนชั่น วันที่ 14 พฤศจิกายน 2017

ข่าวข้นคนเนชั่น ออกอากาศ จ-ศ เวลา 21.30-22.45 น