ข่าวข้นคนเนชั่น (ตอน ทลายกำแพง แดนสนธยา) วันที่ 14 ธันวาคม 2560