ข่าวข้นคนเนชั่น (ตอน ทลายกำแพง แดนสนธยา) วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ข่าวข้นคนเนชั่น ออกอากาศ จ-ศ เวลา 21.30-22.45 น