ข่าวข้นคนเนชั่น (ตอน เจ๊ติ๋ม ทีวีพูล ฟ้องคดีชนะ กสทช.) วันที่ 13 มีนาคม 2561

ข่าวข้นคนเนชั่น ออกอากาศ จ-ศ เวลา 21.30-22.45 น