ข่าวเด่น ช่อง8 (ตอน คมนาคมพร้อมรับมือ 8 ล้านคนกลับกรุงฯ) วันที่ 2 มกราคม 2561