คม ชัด ลึก วันที่ 19 มิถุนายน 2017

คม ชัด ลึก รายการคมชัดลึกออกอากาศทาง Nation Channel ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 20.00 น. - 21.25 น. โดยจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์