คม ชัด ลึก (ตอน วงการสงฆ์ (ยัง) เสื่อม) วันที่ 16 เมษายน 2561

คม ชัด ลึก รายการคมชัดลึกออกอากาศทาง Nation Channel ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 20.00 น. - 21.25 น. โดยจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์