คม ชัด ลึก (ตอน ชู นายกฯ ชวน สะเทือน คสช.) วันที่ 16 พฤษภาคม 2561