คม ชัด ลึก (ตอน ทุจริตเงินวัด สุดทางที่ ธรรมกาย) วันที่ 13 มิถุนายน 2561