ทุบโต๊ะข่าว (ตอน ผู้เสียหายโร่แจ้งจับ สาวหลอกบุตรหลานเรียนการแสดง สุดท้ายไม่ได้ค่าจ้าง) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560