ทุบโต๊ะข่าว (ตอน แห่ชื่นชม! พ่อเมือง ตัวอย่าง ปั่นจักรยาน ไปทำงาน) วันที่ 14 ธันวาคม 2560