ร้อยข่าวเล่าเรื่อง (ตอน คนขอนแก่นแห่สวดมนต์ข้ามปี) วันที่ 1 มกราคม 2561