โลกยามเช้า – Morning world (ตอน สหรัฐอเมริกาอากาศหนาวจัดส่งท้ายปีเก่า) วันที่ 31 ธันวาคม 2560