ไทยรัฐเจาะประเด็น (ตอน ประวิตร ไม่รู้จะถูกปรับออกด้วยหรือไม่) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560