ตามรอยตำนาน (ตอน ตามรอยตำนาน ครูบาศรีวิชัย ตนบุญแห่งล้านนา) วันที่ 31 ธันวาคม 2560