เรื่องจริงผ่านจอ วันที่ 12 ตุลาคม 2017

เรื่องจริงผ่านจอ ทุกวิกฤตมีทางเลือก ทุกวิกฤตมีทางเลี่ยง ทุกวิกฤตมีทางรอดออกอากาศ: ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.20 - 23.20 น.ทาง ช่อง 7 สี ผู้ดำเนินรายการ: ศุภวัฒน์ อ่ำประสิทธิ์, ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์, คงกะพัน แสงสุริยะ, ลลนา ก้องธรนินทร์