เรื่องจริงผ่านจอ (ตอน บ้านปลายชีวิต) วันที่ 14 ธันวาคม 2560