เรื่องจริงผ่านจอ (ตอน จ้างหนังให้ผี) วันที่ 14 มิถุนายน 2561