ครัวฮาพาชิม – Happy Kitchen (ตอน ร้าน Shichi Japanese Restaurant) วันที่ 31 ธันวาคม 2560