ยกโขยง 6 โมงเช้า (ตอน ร้านแม่เนยกุ้งจ่อม จ.บุรีรัมย์) วันที่ 31 ธันวาคม 2560