เกมพันหน้า วันที่ 13 สิงหาคม 2017

เกมพันหน้า เกมพันหน้า ทุกวันอาทิตย์ เกมพันหน้า เวลา 12.00 น. ทางช่อง 7 สี พิธีกร เกียรติ กิจเจริญ