นายร้อยสอยดาว เวอร์ชั่น สอยดาวมาร้อยบ่า (ตอนที่ 4) วันที่ 16 พฤษภาคม 2561